woensdag 10 juli 2013

Meedoen of stoppen: bijdrage aan discussie over de kwaliteit van sportjournalisten, -onderzoekers en -beleidsmakers

Op Sport Knowhow XL is Jan Janssens een discussie begonnen over de kwaliteit van sportjournalisten, -onderzoekers en –beleidsmakers. Ik heb daar onderstaande bijdrage aan geleverd.

Ik onderschrijf de problemen die Jan Janssens ziet: ik kom regelmatig artikelen in de media tegen die waarbij ik denk dat de journalisten kritischer hadden moeten zijn; ik zie regelmatig onderzoek waar ik vraagtekens bij heb; en ik zie ook beleidsdiscussies waarvan de kwaliteit verhoogd kan worden door meer kritische reflectie en wat onderzoek. Tegelijkertijd snap ik deels wel waar het fout gaat: als journalisten evenveel artikelen schrijven als ik, dan komt de krant of het tijdschrift nooit vol; ook ik loop aan tegen de grenzen aan van wat ik gegeven de tijd kan onderzoeken en hoop maar dat ik daar de goede keuzes in maak; en dat ik pleit voor meer onderzoek mag als onderzoeker geen verrassing wekken, en dat terwijl beleidsmakers op veel punten eigenlijk wel meer kennis zouden kunnen gebruiken en ze weinig tijd hebben en hun budgetten ook nog eens beperkt zijn. Kortom, ik zie meer oorzaken voor het probleem dan liefde voor de sport en daardoor een gebrek aan kritische reflectie en afstand (dit is er zeker ook en dit speelt ook in andere sectoren).  
Alleen hoe krijg je journalisten, onderzoekers, en beleidsmakers op een hoger niveau? Daar moeten de ideeën voor komen en daar ligt de uitdaging! En die moet niet alleen door onderzoekers opgepakt worden. Wat werkt en is haalbaar: een prijs voor het beste onderzoek? De beste beleidsmedewerker die en opdracht gegeven heeft? Iedere maand een kritische evaluatie van een artikel / onderzoek / beleidsbeslissing in Sport Knowhow XL?
Meer ideeën en ideeën voor de uitvoering zijn welkom!
Michiel de Nooij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten