woensdag 20 november 2013

Kosten van de politie-inzet bij voetbal

In het programma ‘De rekenkamer’ werd in een interessante uitzending de kosten van voetbalhooligans uitgerekend. Een van de fascinerende kentallen die werd gebruikt was dat de inzet van een agent 70 euro per uur kost.

Voor €70 kan je volgens mij geen agent laten werken. Nee, de agent krijgt dat niet mee naar huis, zelfs niet inclusief allerlei toeslagen om op zondag in een ME peloton klappen te krijgen. En of al het materiaal erin zit weet ik niet (ME helm, paard, water en waterkanon, enzovoorts.) maar alle niet productieve uren, dus de uren die niet direct op straat worden gewerkt zitten er volgens mij niet in. Tja en die niet productieve uren die horen er wel bij (de vakantie de ziekte uren, de training, de leiding, …). Volgens mij is een wasmachinemonteur al duurder per uur en die rekent nog materiaal en voorrijkosten. Maar wat het dan moet zijn, is lastig uit te maken.

Recent is er een ChristenUnie voorstel geweest om de voetbalclubs te laten betalen voor de politie-inzet. Dat plan moet jaarlijks 30 miljoen euro opleveren dat weer ten goede komt aan de politie.
Hoe die kosten zijn berekend stond niet in het voorstel. Ik kon weinig onderbouwing vinden van het huidige voorstel. De 30 miljoen euro gaat terug tot het lenteakkoord van vorig jaar waarin was afgesproken dat 30 miljoen aan politiekosten aan voetbalclubs doorberekend zou worden. Hetgeen later weer is teruggedraaid.
In de kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018 waar ik in 2010 projectleider van was, hebben we een schatting opgenomen voor de kosten van de inzet van politie om een WK voetbal veilig te kunnen organiseren. Ik citeer voetnoot 36:
Uit de Rijksbegroting blijkt dat er ongeveer € 4,5 miljard beschikbaar is voor politiewerk. Er zijn grofweg 40.000 agenten in Nederland. Per agent is er dus € 112.500 beschikbaar. Gemiddeld bestaat 70 tot 80% van de werktijd van een agent uit feitelijk politiewerk. Uitgaande van een voltijds dienstbetrekking van 1.600 uur zijn de kosten van één uur feitelijke politiewerk dan € 100 (Schmit, 2008). Op basis van gegevens uit de begroting van het politiekorps Hollands-Midden kan eenzelfde berekening worden gemaakt, die komt eveneens op een bedrag van € 100 per feitelijk uur politiewerk. In ‘De kosten en baten van Koning Voetbal’ wordt in het kader van veiligheid een bedrag van € 50 per uur politiewerk genoemd. Onduidelijk is echter waaruit dat tarief is opgebouwd, naar alle waarschijnlijk is dit tarief exclusief bureauwerk en overhead.
Kortom ik denk dat ‘De rekenkamer’ hier nog te laag zit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten