vrijdag 15 februari 2013

Beveiligingsbedrijf loopt miljoenen mis door Olympische falen (ii): de Nederlandse Spelen en de beveiliging

Naar aanleiding van het feit dat het grote G4S er niet in slaagde de beveiliging te leveren en terwijl Nederland nog overwoog zich te kandideren voor ben ik (samen met Marije Booij) begonnen aan een onderzoekje naar of de beveiliging in Nederland had gekund. Toen de regering besloot te stoppen met de Olympische Spelen, stopte ook ons onderzoek. Hieronder post ik toch wat we hadden gevonden.

 

Olympische Spelen: maar had het gekund?

De afgelopen maanden is er flink wat discussie geweest over of we de Olympische Spelen in Nederland zouden moeteen organiseren of niet. Dinsdag 30 oktober werd duidelijk dat het Rijk (voorlopig) de stekker uit het naar Nederland halen van de Olympische Spelen haalt. Onderzoekstechnisch in ieder geval erg jammer, er liggen (of beter) lagen nog genoeg vragen open. Hieronder werken we een zo’n vraag en de eerste aanzet tot een antwoord uit, omdat we daar toch al mee bezig waren. En zeker omdat niet duidelijk is of het plan om de Spelen naar Nederland te halen weer terug komt, willen we de gedachte niet verloren laten gaan.

Een van de vragen die nog weinig aandacht had gekregen is een specifiek onderdeel van de haalbaarheid. Er zijn al een aantal studies uitgevoerd naar hoe de Olympische Spelen georganiseerd kunnen worden in Nederland en wat de kosten en baten daarvan zijn (zie Blok et la, 2011 en De Nooij 2012) en is er qua ruimtelijke ontwikkeling ook een stresstest uitgevoerd (DHV, 2012). Toch is er op een belangrijk onderdeel nog geen stresstest uitgevoerd, namelijk, is het haalbaar om Olympische Spelen in Nederland te beveiligen. Immers Olympische Spelen zijn alleen een succes als ze goed verlopen en om dat te bereiken is flink wat beveiliging nodig.

 

Beveiliging op macro niveau bekeken

En nu hebben we niet de ambitie om hier een hele stresstest uit te voeren, maar een eerste aanzet wilden we al wel geven. In De Nooij (2012) geef ik een aantal redenen waarom de inzet van beveiligingspersoneel waarschijnlijk problematisch is.  De kern was dat als de beste schatting van de beveiligingsinpassing op Grieks niveau ligt (Athene 2004) dan kost dat € 1,24 miljard en is een inzet van 40.000 man nodig. Het is de vraag of Nederland die inspanning aan kan. Immers tijdens het opstellen van de MKBA WK voetbal in 2010 in opdracht van het ministerie van EL&I werden de beveiligingskosten geschat op € 200 tot € 300 miljoen voor Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toen onderzocht of dit wel haalbaar was qua capaciteit. Het antwoord was bevestigend. Maar om te kunnen bevestigen was onderzoek nodig. Voor een Olympische Spelen ligt deze inzet drie tot vier maal zo hoog. In De Nooij (2012) werd die inzet afgezet tegen het aantal agenten in de twee mogelijke speelsteden Amsterdam en Rotterdam van 6.479 FTE respectievelijk 5.764 FTE (beide inclusief niet-operationele sterkte) en het werd afgezet tegen de hele Nederlandse politie van 58.891 FTE, waarvan 49.745 operationeel (Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011). Ook al is niet iedere veiligheidsmedewerker een agent, de politie-inzet zal hoog moet zijn. Of dit kan, en wat de rest van het jaar de veiligheidsimplicaties zijn, is geen economische vraag maar een vraag die de beveiligingsdeskundigen moeten beantwoorden voordat duidelijk is of het uitbrengen van een bid wel realistisch is.

 

Beveiliging London vergeleken met Amsterdam

Nu na de Spelen kan ook de beveiliging worden vergeleken met de ervaring van London. Hier wil ik dat op basis van wat gegevens voor London en Nederland illustreren en daarmee de vraag of Olympische Spelen in Nederland gehouden kunnen scherper formuleren vanuit een beveiligingsperspectief.

 

Londen OS2012
Nederland
Inzet
Beschikbaarheid totaal
Beschikbaarheid %
Beschikbaarheid totaal
Beschikbaarheid %
Politie
17.000
136.000
12,50%
53.000 totaal, 36.000 op straat
32% van het totaal aantal agenten en 47% van de politie op straat
Leger
11.000
176.000
6,25%
70.000 (inclusief burger personeel)
15,7% van het Nederlandse  leger
Particuliere Beveiligers
4.000
64.000 in London
6,25%
30.000
13.3% van de particuliere beveiligers in Nederland

 

Merk op dat het aantal beveiligers in Londen fors hoger had zullen liggen, sommige bronnen spreken van 16,200 andere van 19.000 particuliere beveiligers. Maar het grootste beveiligingsbedrijf van Engeland bleek deze ondanks een contract toch niet te kunnen leveren….

 

Conclusie

Wat uit de tabel opvalt is dat de beveiligingsinspanning om de Spelen in Nederland net zo te beveiligen als in Engeland in Nederland een flink veel grotere druk op leger, politie en particuliere beveiligers legt dan in London. Over de hier bekeken categorieƫn een ruime verdubbeling. Het is de vraag of dat haalbaar is. (In Engeland was het percentage voor de particuliere beveiligers al onhaalbaar). Dat is in ieder geval een vraag die als eerste beantwoord moet worden als de Spelen weer onderwerp van discussie worden in Nederland.

In Londen bleken de particuliere beveiligers niet te kunnen leveren. De vraag die voor Nederland dan voor belang is mocht de discussie weer oplaaien over gaan we de Spelen proberen te organiseren of niet is kunnen we de beveiliging aan.

 

Literatuur / verwijzingen

Blok, P., G-J. Fernhout, E. Gerdes, H. Kandel, S. Schenk, C. Tunnel en T. Bridges, 2011, Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland - Eindrapport, Rebel, Arup.

DHV (2012)Olympische Hoofdstructuur Stresstest. Stressfactoren en oplossingsrichtingen bij de ontwikkeling van Olympische projecten en locaties

Nooij, M. de (2012) Een alternatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse van het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland in 2028.  TPEdigitaal 2012 jaargang 6(1) pagina 91-107

Jennifer O'Mahony (2012) London 2012 Olympic security visualized. 21 Juni 2012. London Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/olympic_infographics_and_data/9345056/London-2012-Olympic-security-visualised.html. Geraadpleegd 13-11-2012

Telegraaf Nederland (2009) Beveiligers en politie in Nederland. http://www.telegraaf.nl/binnenland/3249639/__Aantal_beveiligers_groeit_als_kool__.html Geraadpleegd 13-11-2012

Management of Defence, armed forces (2012) Omvang Britse Leger http://www.armedforces.co.uk/mod/listings/l0003.html . Geraadpleegd op 11-11-2012

Ministerie van Defensie (2012) Militairen in Nederland http://www.defensie.nl/onderwerpen/personeel . Geraadpleegd 13-11-2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten